Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd είναι κυπριακή εταιρεία πετρελαιοειδών και δραστηριοποιείται στον τομέα εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών, υγραερίου, μηχανέλαιων και λιπαντικών.

Διαθέτει δίκτυο 95 πρατηρίων καυσίμων σε όλη την ελεύθερη Κύπρο τα οποία λειτουργούν κάτω από τις εμπορικές επωνυμίες Petrolina, Eni και Agip.  Μέσω του δικτύου πρατηρίων ως επίσης και μέσω απ’ ευθείας πωλήσεων, η Εταιρεία προμηθεύει τον κύπριο καταναλωτή και τις ντόπιες επιχειρήσεις με καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, καύσιμα για βιομηχανική χρήση, καύσιμα πλοίων και αεροσκαφών, υγραέριο, λιπαντικά, μηχανέλαια και άλλα σχετικά προϊόντα.

Προϊόντα
  • ΚΑΥΣΙΜΑ
  • ΥΓΡΑΕΡΙΟ
  • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Συνοπτικά οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι:

Εισαγωγή και εμπορία ελαφρών προϊόντων πετρελαίου
Εισαγωγή και εμπορία βαρέων προϊόντων πετρελαίου
Εισαγωγή και εμπορία μηχανέλαιων και λιπαντικών
Ανεφοδιασμός αεροσκαφών

Κύρια επιδίωξη της Εταιρείας, όπως διαφαίνεται και από τη μέχρι σήμερα διαχρονική της πορεία, παραμένει η οργανική της ανάπτυξη μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς και προς αυτό το στόχο εργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και όλο το προσωπικό και συνεργάτες της Εταιρείας αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία τους.

Πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή στους πελάτες της άριστης ποιότητας προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και η διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην κυπριακή αγορά. Οι εταιρικές της αξίες παραμένουν αναλλοίωτες με αυτές που χάραξαν οι ιδρυτές του Ομίλου Λευκαρίτη πριν 6 δεκαετίες, δηλαδή δέσμευση και αφοσίωση προς τον καταναλωτή, σεβασμός για το άτομο, ομαδική συνεργασία και ειλικρίνεια στις εμπορικές συναλλαγές.

Τηλέφωνο

357 24 848000

Website Εταιρείας

http://www.petrolina.com.cy/

Επικοινωνία
Social Media