Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η εταιρεία Γεννάδιος Θεολόγου & Υιοί Λτδ  συστάθηκε την 27 Φεβρουαρίου 1989 ως μεταφορική εταιρεία και διενεργούσε μεταφορές υλικών – αμμοχάλικων και  εκσκαφές. Με την παρέλευση των χρόνων και συγκεκριμένα το 1992, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς έγινε η αγορά του πρώτου εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος το οποίο εγκαταστάθηκε σε ενοικιαζόμενο τεμάχιο στην Πόλη Χρυσοχούς.

Το 1996 έγινε η εξαγορά της εταιρείας Κ.Π Τσαδιώτης    η οποία επίσης κατασκεύαζε και προμήθευε έτοιμο σκυρόδεμα. Το εργοστάσιο της ήταν εγκατεστημένο στη περιοχή Ανδρολίκου . Τα δυο εργοστάσια κατασκεύαζαν και προμήθευαν συγχρόνως όλη την περιοχή Πόλης Χρυσοχούς σε έτοιμο σκυρόδεμα. Οι αγορές μηχανημάτων γίνονταν σταδιακά με την αύξηση του κύκλου εργασιών.

Το 1998 έγινε η αγορά νέου σύγχρονου εργοστασίου έτοιμου σκυροδέματος και τα δύο προηγούμενα τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Επίσης το ενοικιαζόμενο τεμάχιο που ήταν εγκατεστημένο το πρώτο εργοστάσιο αγοράστηκε από την εταιρεία.

Την 1ην Ιουλίου του 2003 γίνεται η εξαγορά της εταιρείας Wet side Construction Ltd στην οποία άνηκε η C & A Simonos Ltd η οποία κατείχε προνόμιο στη Ανδρολίκου. Με την εξαγορά αυτή το συγκρότημα Γεννάδιος Θεολόγου μπαίνει στην παραγωγή αδρανών υλικών για την κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος.

Το 2003 η εταιρεία εξασφάλισε πολεοδομική άδεια και προχώρησε στην αγορά και εγκατάσταση νέου εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην περιοχή Ανατολικού και έτσι μπήκε δυναμικά στη παραγωγή και προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος στη επαρχία Πάφου μέχρι και το Πισσούρι.

Το 2005 η θυγατρική εταιρεία Λατομεία Γεννάδιος Θεολόγου & Υιοί Λτδ ολοκλήρωσε την συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του προνομίου Συμεών Μυριάνθους Λτδ στο Μιτσερό και ξεκίνησε την εγκατάσταση καινούργιας μεγάλης σκυροθραυστικής μονάδας για παραγωγή αδρανών υλικών στην επαρχία Λευκωσίας .

Κατηγορίες
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Για την παραγωγή σκυροδέματος:

  • 2 μονάδες στην επαρχία Πάφου
  • 1 στην Πάφο στην βιομηχανική περιοχή Ανατολικού
  • 1 στην Πόλη Χρυσοχούς
Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Οι μονάδες είναι σύγχρονες και εξοπλισμένες με όλα τα αυτοματοποιημένα συστήματα, συστήματα εντοπισμού υγρασίας, λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας που διασφαλίζουν μηδενικές αποκλίσεις και παραγωγή σκυροδέματος υψηλών προδιαγραφών.

Η εταιρεία απαρτίζεται από ένα υπερσύγχρονο στόλο με 25 μπετονιέρες και 8 αντλίες ικανοποιώντας τις ανάγκες των πιο απαιτητικών έργων.

Πιστοποιητικά
  • Πιστοποιητικό
    ISO 9001 : 2000
Website Εταιρείας

357 26 323 232

Επικοινωνία