Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Από το 1932 η VITEX γράφει την ιστορία του χρώματος .

Η δράση της εταιρίας μας ξεκινάει το 1932 με δραστηριοποίηση στο εμπόριο ασφαλτικών μεμβρανών για τη μόνωση κτιρίων και συνεχίζεται με τη δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων μαζικής παραγωγής υπό την επωνυμία ΕΡΜΗΣ.

Η επιτυχία του προϊόντος βασίστηκε στις ταχυστέγνωτες ιδιότητές του, που έδινε τη δυνατότητα στο χρήστη να «επιτελέσει το σύνολο της εργασίας του ταχύτερα και με μεγαλύτερο οικονομικό όφελος».

Η εμπορική πολιτική στόχευσε στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής σε όλα τα χρωματοπωλεία της Ελλάδας.

Σήμερα, απαρτίζουμε την πιο καταξιωμένη χρωματοβιομηχανία στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη στο Βαλκανικό χώρο. Οι ισχυροί δεσμοί του εμπορικού δικτύου των πελατών μας με το brand VITEX βασίστηκαν, από την έναρξή μας, στην αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, την πελατοκεντρική προσέγγιση, την εφαρμογή έντιμων και υπεύθυνων πρακτικών και το ανθρώπινο πρόσωπο της εταιρίας μας.

Οι επενδύσεις μας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια περιελάμβαναν τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής χρωμάτων, η οποία μας καθιστά δυνατούς και ευέλικτους στις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πιστεύοντας στη δυνατότητα διείσδυσης και σε άλλες αγορές, χαράξαμε μια στρατηγική επέκτασης της εταιρίας μας σε άλλες χώρες, σε μια προσπάθεια να καταστήσουμε διεθνώς γνωστό το ελληνικό εμπορικό μας σήμα.

Προϊόντα
  • Εσωτερικές Επιφάνειες
  • Εξωτερικές Επιφάνειες
  • Βερνικοχρώματα για Ξύλα
  • Μεταλλικές Επιφάνειες
  • Προστασία Ξύλου & Πέτρας
  • Μόνωση Ταρατσών
  • Ειδικών Εφαρμογών
Βίντεο
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Εργοστάσιο: Ήμερο Τόπο Αττικής.

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Βιομηχανοποιούμε τα προϊόντα μας και εν γένει δραστηριοποιούμαστε ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο να βελτιώσουμε τους όρους και τους τρόπους διαβίωσης του παρόντος και του μέλλοντος. Σχεδιάζουμε προϊόντα που βρίσκουν την θέση τους στην κυκλική οικονομία και πολλαπλασιάζουν τον χρόνο ζωής και την χρηστικότητα του κάθε αντικειμένου αποτρέποντας ή αναβάλλοντας την εκ νέου παραγωγή του και συνεπώς την μεγαλύτερη κατασπατάληση πόρων.

Πιστοποιητικά
Τηλέφωνο

210 5589400

Website Εταιρείας

https://www.vitex.gr/el/

Επικοινωνία