Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ιδρύθηκε το 1963 και η μονάδα παραγωγής κατέστη πλήρως λειτουργική το 1967.

Το 2011, ακολουθώντας νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή μιας νέας και απόλυτα σύγχρονης, τεχνολογικά, παραγωγικής μονάδας κλίνκερ. Η ανακαινισμένη μονάδα παραγωγής συνεισέφερε σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας το παραγωγικό δυναμικό της Εταιρείας σε 2 εκ τόνους ετησίως.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τέσσερα λατομεία των οποίων οι εργασίες αφορούν την εξόρυξη πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή τσιμέντου.

Προϊόντα
 • Κλίνκερ
 • Τσιμέντο
 • Υπηρεσίες Λιμένος
Κατηγορίες
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

- 1 λατομείο ασβεστόλιθου στην Καλαβασό (το μεγαλύτερο σε έκταση στην Κύπρο).

- 1 λατομείο υφαλογενούς ασβεστολίθου στο Αρμενοχώρι.

- 2 λατομεία αργίλου στο Φράγμα και στο Βασιλικό

Παραγωγική Δυναμική

2 εκ τόνους ετησίως

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Λόγω της διαρκούς εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα– επιχειρηματικότητα, τεχνολογία, περιβάλλον- καθώς και της δυναμικής ανάπτυξης της Εταιρείας, ακολουθούνται πολιτικές πρόληψης σε όλες τις διεργασίες με την εμπλοκή όλων των εργαζομένων:

- Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας

- Πολιτική Ενεργειακής Διαχείρισης

- Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

- Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

- Πολιτική Ποιότητας

- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πιστοποιητικά
 • Πιστοποιητικό
  ISO 50001
 • Πιστοποιητικό ΙΙ
  ISO 14001
 • Πιστοποιητικό ΙΙΙ
  ISO 45001
Τηλέφωνο

357 22 458 100

Website Εταιρείας

www.vassiliko.com

Επικοινωνία