Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η ΤΣΙΜΗ Α.Ε. ειδικεύεται στις εκτυπώσεις βαθυτυπίας υλικών εύκαμπτης συσκευασίας και δραστηριοποιείται στον κλάδο αυτό από το 1960. Η αναπτυξιακή πορεία είναι συνεχής και υπήρξε η πρώτη εταιρεία που εκτύπωσε υλικά εύκαμπτης συσκευασίας στην Ελλάδα.

Προϊόντα
 • Δομές υψηλού φραγμού
 • Εμφάνιση "MAT"
 • Εμφάνιση Rough (ανάγλυφη)
 • Δομές Easy Open
 • Εφαρμογές ψυχρόκολλας με σύμπτωση
 • Δομές με Hot-Melt
 • Θερμοσυρικνούμενες σωληνωτές ετικέτες και ετικέτες wrap arround
 • Δομές για βαθειά κατάψυξη
 • Δομές για συσκευασία κενού
Κατηγορίες
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής
 •  2 αυτόνομα εργοστάσια παραγωγής συνολικού εμβαδού 15.000 τ.μ. στη ΒΙΠΕ Λαμίας
 • 3 γραμμές Βαθυτυπίας με δυνατότητα εκτύπωσης έως 10 χρώματα
 • Ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής μελανιών
 • Ανεξάρτητη μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης διαλυτών
 • Λαμινάρισμα solvent free και solvent based
 • Επίστρωση Hot Melt και ψυχρόκολλας/cold seal
 • Παραγωγή θερμοσυρικνούμενης σωληνωτής ετικέτας
Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Ο αρτιότερος μηχανολογικός εξοπλισμός συνδυάζεται με ένα άριστα καταρτισμένο
επιστημονικό προσωπικό.

 • Οι τεχνικές δυνατότητες της συμπεριλαμβάνουν εκτύπωση βαθυτυπίας έως 10 χρώματα, λαμινάρισμα με συγκολλητικά με ή χωρίς διαλύτες , επίστρωση ψυχρόκολλας και παραφινών όπως επίσης και στην παραγωγή θερμοσυρικνούμενων σωληνωτών ετικετών
 • Το 77% του κύκλου εργασιών της ΤΣΙΜΗ Α.Ε. αφορά σε εξαγωγές ανά τον κόσμο στους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων
 • Τα υλικά συσκευασίας στα οποία ειδικευόμαστε είναι το OPP, PET, PVC, PE, PAPER και ALUMINIUM
 • Η εταιρεία από το 1997 λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στην ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πιστοποίησε για πρώτη φορά το 1995 (ISO 9002). Σήμερα το
 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΤΣΙΜΗ ΑΕ είναι Πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001
 • Αναλογιζόμενη τον ρόλο της στην αλυσίδα τροφίμου, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμου το οποίο πιστοποιεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22000 από το 2013 ενώ από το 2014 έγινε η πρώτη εταιρεία του κλάδου που πιστοποιήθηκε κατά FSSC 22000 PACK.Επιπλέον τηρεί όλους τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους όπως ορίζει το ISO 14001
 • Το 2016 η εταιρεία ολοκλήρωσε επένδυση Μονάδας Ανάκτησης Διαλυτών με την δυνατότητα Ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης σχεδόν 100% των διαλυτών, μένοντας πιστή στον στόχο για την προστασία του περιβάλλοντος
Πιστοποιητικά
 • Πιστοποιητικό
  ISO 9001:2008
 • Πιστοποιητικό ΙΙ
  ISO 22000:2005
 • Πιστοποιητικό ΙΙΙ
  FSSC 22000 PACK
Τηλέφωνο

210 4813707

Website Εταιρείας

https://www.tsimis.gr/el

Επικοινωνία