Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Ο Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η επιχειρηματική πορεία του Ομίλου Σιδενόρ ξεκίνησε το 1962 και σήμερα είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος επιχειρήσεων με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, εκ των οποίων οι 18 δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι παραγωγικές μονάδες του Ομίλου λειτουργούν στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Η επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε το 2001 με την απόκτηση της Stomana Industry στη Βουλγαρία, στην οποία ο Όμιλος Σιδενόρ συνεχίζει να επενδύει στοχεύοντας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και στη μείωση του κόστους παραγωγής.
Το 2006, ο Όμιλος Σιδενόρ επεκτείνει τη διείσδυσή του στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μέσω της εταιρίας Dojran Steel στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, με εργοστάσιο παραγωγής επιμήκων προϊόντων χάλυβα, καλύπτοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και του Κοσσόβου. Από το 2007 έως το 2011, αναπτύσσεται ευρύ εμπορικό δίκτυο στη Σερβία (μέσω της Sidebalk Steel), στην Αλβανία (μέσω της Sideral Steel) και στη Ρουμανία (μέσω της Siderom Steel) με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των τοπικών αγορών και της ευρύτερης περιοχής.
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς μέσα από ένα εκτεταμένο μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους πάνω από 950 εκ. ευρώ για την περίοδο 1998 – 2018.
Τα προϊόντα του Ομίλου Σιδενόρ καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βασικές προτεραιότητες του Ομίλου αποτελούν η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, η έμφαση στην καινοτομία, οι επενδύσεις σε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, η πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του και η εξέλιξη των εργαζομένων του. Η τεχνολογική υπεροχή, σε επίπεδο παραγωγικής βάσης, σε συνδυασμό με το δίκτυο πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας, επιτρέπουν στον Όμιλο Σιδενόρ να διατηρεί την ηγετική θέση του στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα.

Οι εταιρίες του Ομίλου Σιδενόρ
Με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, οι δραστηριότητες του Ομίλου Σιδενόρ είναι πλήρως καθετοποιημένες και διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς:

– χαλυβουργίας / ελασματουργίας
– περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα (καθετοποίηση) και
– πωλήσεων και διανομής των προϊόντων

Χώρες Δραστηριότητας

Αλβανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σιγκαπούρη

Προϊόντα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού Σκυροδέματος SD

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος SD
Ευθύγραμμες Ράβδοι και Ρόλοι SD
Ειδικά Ευθύγραμμα Μήκη SD
Συμπαγής Kουλούρα SD
Πλέγματα SD
Πλέγματα Υποστυλωμάτων SD
Ειδικά Πλέγματα SD
Δομικά και Κοινά Πλέγματα SD
Έτοιμοι Κλωβοί Sidefor
Χαλύβδινες Ίνες Inomix
Ηλεκτροσυγκολλημένα Δικτυώματα

Ειδικοί Χάλυβες

Μορφοσίδηρος

Ράβδοι Ορθογωνικής Διατομής

Ράβδοι Τετραγωνικής Διατομής

Ράβδοι Κυκλικής Διατομής

Ράβδοι Γωνιακής Διατομής

Ράβδοι UPN

Δοκοί IPE

Λαμαρίνες Θερμής Έλασης

Χονδρόσυρμα

Λάμες Boron

Προφίλ Στήριξης Στοών THN

Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης

Προϊόντα Σωληνουργίας

Προϊόντα Συρματουργίας

Προϊόντα Συγκόλλησης

 

 

Αριθμός Εργαζομένων

1001-5000

Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

1 Παραγωγικές μονάδες
1.1. Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
1.2. Sovel A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα)
1.3 Stomana Industry S.A. (Pernik, Βουλγαρία)
1.4 Dojran Steel Dooel (Nikolic, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
1.5 Έρλικον Α.Β.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
1.6 Domoplex Ltd (Λεμεσός, Κύπρος)

2 Εγκαταστάσεις logistics

2.1 Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
2.2 Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Ασπρόπυργος, Ελλάδα)
2.3 Sovel A.E. (Ελλάδα)
2.4 Αντιμέτ Α.Ε. (Ελλάδα)
2.5 Stomana Industry S.A. (Βουλγαρία)
2.6 Port Svishtov West S.A. (Βουλγαρία)
2.7 Dojran Steel Dooel (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
2.8 Sidebalk Steel Doo (Σερβία)
2.9 Smederevo Port (Serbia)
2.10 Sideral Steel Shpk (Αλβανία)
2.11 Siderom Steel Slr (Ρουμανία)
2.12 Agigea port  (Ρουμανία)
2.13 Constanta port  (Ρουμανία)
2.14 Gyor Platform operated by DB Schenker (Ουγγαρία)

3 Λιμάνια
3.1 Αλμυρός Μαγνησίας (Ελλάδα)
3.2 Ασπρόπυργος Αττικής (Ελλάδα)
3.3 Port Svishtov (Βουλγαρία)

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος λειτουργεί κύριες βιομηχανικές μονάδες στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αλμυρό Μαγνησίας,) και στο εξωτερικό (Pernik, Βουλγαρίας και Nikolic, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας). Επιπρόσθετα, διαθέτει μονάδες αποθήκευσης και διανομής.
Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου καλύπτουν κάθε στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής όλης της γκάμας προϊόντων χάλυβα δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Όμιλο.
H ευελιξία της παραγωγής των εργοστασίων, καθώς και το ευρύ δίκτυο πωλήσεων και αποθήκευσης, που έχει αναπτύξει ο Όμιλος, εντός και εκτός συνόρων, διασφαλίζουν την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.
Με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που διαθέτει σε παραγωγικό επίπεδο και σε εμπορική παρουσία, ο Όμιλος Σιδενόρ αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς αναβάθμισης και επιδιώκει τη στρατηγική επέκταση τόσο των εργοστασίων του, όσο και του δικτύου διανομής του.
O Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων χάλυβα από το στάδιο της τήξης του παλαιοσιδήρου στα τρία χαλυβουργεία του (Σιδενόρ Βιομηχανική, Sovel, Stomana Industry).
Στη συνέχεια τα ημιέτοιμαπροϊόντα χρησιμοποιούνται από τα ελασματουργεία για την παραγωγή τελικών προϊόντων χάλυβα.

Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
Sovel A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα)
Stomana Industry S.A. (Pernik, Βουλγαρία)
Dojran Steel Dooel (Nikolic, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
Ερλικόν ΑΒΕ (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
Domoplex Ltd (Λεμεσός, Κύπρος)

Πιστοποιητικά
  • Πιστοποιητικό
    ELOT EN ISO 9001:2015_GR
  • Πιστοποιητικό ΙΙ
    Bars B500C_GR
  • Πιστοποιητικό ΙΙΙ
    Coils B500C_GR
Τηλέφωνο

210 6787111

Website Εταιρείας

https://sidenor.gr/

Επικοινωνία
Social Media