Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

H POLIECO HELLAS ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2006, ως θυγατρική του Ευρωπαϊκού ομίλου παραγωγής σωλήνων POLIECO GROUP.
Η επένδυση υλοποιήθηκε στην ΒΙΠΕ Σερρών για την κάλυψη των αγορών της Ελλάδας, της Κύπρου και των Βαλκανίων με δυναμικότητα πέραν των 10.000 τόνων ετησίως.
Η παραγωγή του Εcopal και Cavidotto πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 13476 και ΕΝ 61386 και διαθέτει σήμα ποιότητας διαδικασιών ISO 9001:2015 από την ΕΒΕΤΑΜ

Προϊόντα
  • Δίκτυα Αποχέτευσης
  • Ειδικά Εξαρτήματα
  • Αποστράγγιση και Διασπορά
  • Φρεάτια
  • Αγωγοί καλωδίων
  • Καλύμματα φρεατίου KIO

 

Βίντεο
Αριθμός Εργαζομένων

201-500

Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Εργοστάσιο: ΒΙ.ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Παραγωγική Δυναμική

273884 m σωλήνα κατά μέσο όρο ανά ημέρα

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Η παραγωγή του Εcopal και Cavidotto πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ 13476 και ΕΝ 61386 και διαθέτει σήμα ποιότητας διαδικασιών ISO 9001:2015 από την ΕΒΕΤΑΜ

Πιστοποιητικά
  • Πιστοποιητικό
    ISO 9001:2015
Τηλέφωνο

28130 14636

Website Εταιρείας

www.polieco.com

Επικοινωνία