Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η Nexans ΕΛΛΑΣ κατασκευάζει καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα από το 1974. Η εταιρεία παράγει ηλεκτρικά καλώδια χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιών από χαλκό και οπτικές ίνες, εναέριους αγωγούς από χαλκό, αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει καλώδια και σύρματα για βιομηχανικές εφαρμογές, καλώδια μηχανημάτων, καλώδια για εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου, καλώδια για μεταφορές, φωτοβολταϊκά συστήματα και σταθμούς αιολικής ενέργειας καθώς και χερσαία και υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στη Λαμία (Αγία Μαρίνα) και αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης όλης της περιοχής. Εκσυγχρονίζεται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στην εταιρεία να αναπτύξει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Προϊόντα
 • Καλώδια Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
 • Καλώδια Μέσης Τάσης
 • Καλώδια Aσφαλείας
 • Καλώδια Εξωτερικών εγκαταστάσεων, βιομηχανίας & μηχανημάτων
 • Καλώδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • Καλώδια & Αγωγοί Μεταφοράς & Διανομής Ενέργειας
 • Καλώδια Σιδηροδρομικής Σηματοδότησης
 • Καλώδια Τηλεπικοινωνιών & Μεταφοράς Δεδομένων
 • Καλώδια φωτοσήμανσης Αεροδρομίων
 • Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης (LAN)
 • Ναυτιλίας (Κατ. Πλοίων)
Κατηγορίες
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Εργοστάσιο: Στυλίδα Φθιώτιδας

Αποθήκες: Αθήνα

Αποθήκες: Ηράκλειο Κρήτης

Πιστοποιητικά
Τηλέφωνο

211 120 7730

Website Εταιρείας

www.nexans.gr

Επικοινωνία
Social Media