Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η Μόρνος ΑΕ - έχοντας περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην πλαστική , εύκαμπτη και χάρτινη συσκευασία- παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα συσκευασίας στους συνεργάτες της , με ταυτόχρονη ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό της και εφαρμόζοντας τις τελευταίες τεχνολογίες του κλάδου.

Βίντεο
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

1 Εργοστάσιο: Θήβα

Παραγωγική Δυναμική

7.500 παλέτες

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

1. Η συνεχής προσήλωσή μας στην ικανοποίηση των πελατών μας, μέσω της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που τους προσφέρουμε.
2. Η αυξημένη ευαισθησία μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής ευθύνης.
3. Η διαρκής προσπάθειά μας για την δημιουργία εταιρικής κουλτούρας αριστείας, ήθους, εμπιστοσύνης και απόδοσης των ανθρώπων μας.

Πιστοποιητικά
Τηλέφωνο

2262081100

Website Εταιρείας

www.mo.gr

Επικοινωνία
Social Media