Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η MEVACO ΑΕ είναι μια πρωτοπόρος Βιομηχανική Εταιρία στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και μεταλλικών κατασκευών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 

Με εμπειρία άνω των 40 χρόνων, σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγική ευελιξία, η MEVACO AE διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες στην επεξεργασία ελασμάτων και στις μεταλλικές κατασκευές ακριβείας.

Διαθέτοντας πλούσιο και υπερσύγχρονο μηχανολογικό  εξοπλισμό, ιδιαίτερη γνώση της επεξεργασίας μετάλλου και άνετους βιομηχανικούς χώρους, η MEVACO AE έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή / κατασκευή του μεταλλικού μέρους προϊόντων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του πελάτη.

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα της MEVACO AE οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις προγραμματιζόμενες μέσω Η/Υ μηχανές που διαθέτει, στην καθετοποιημένη της παραγωγική δομή, και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, στοιχεία που δίνουν την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, οικονομικά και ποιοτικά σε οσοδήποτε μικρές ή μεγάλες ποσότητες επιθυμεί ο πελάτης.

Η συνεχής ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση, την καθιστούν πρωτοπόρο βιομηχανία στον τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.(Industrial Subcontracting)

Βίντεο
Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Η Εταιρεία παράγει κυρίως μεταλλικά αντικείμενα και προϊόντα με βασική πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα καθώς και μεταλλικές κατασκευές μέσου βάρους για λογαριασμό πελατών.

Το πεδίο εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων είναι αρκετά ευρύ λόγω των πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη. Ακόμη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Εταιρείας προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε μία ευέλικτη παραγωγική διαδικασία. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Εταιρεία είναι σε θέση να παράγει απεριόριστη ποικιλία προϊόντων σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες.

Παράλληλα επεκτείνει την δραστηριότητά της και σε νέους τομείς, όπως πχ

1. Κατασκευές για την Αμυντική Βιομηχανία με εξαιρετική ποιότητα και καλύπτοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές(mil standards)

2. Μελέτη και κατασκευή ψηφιακών πινάκων ενημέρωσης, μεταβλητών μηνυμάτων αλλά και ηλεκτρονικό εξοπλισμό αθλητικών χώρων.

​3.Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κατασκευή κινούμενων και σταθερών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων).

Πιστοποιητικά
Τηλέφωνο

210 55 96 623

Website Εταιρείας

https://www.mevaco.gr/el/

Επικοινωνία
Social Media