Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η Greif είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στα βιομηχανικά προϊόντα συσκευασίας και των αντίστοιχων υπηρεσιών. Η εταιρεία παράγει μεταλλικά, πλαστικά, χάρτινα εύκαμπτα και κυματοειδή δοχεία, εξαρτήματα συσκευασίας και χαρτοκιβώτια (containerboard), και παρέχει υπηρεσίες ανάμειξης, εμφιάλωσης και συσκευασίας σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

Προϊόντα
  • Βαρέλια κλειστού τύπου
  • Βαρέλια ανοιχτού τύπου
  • Κωνικά βαρέλια
  • Εισαγόμενα
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Εργοστάσιο : Μάνδρα Αττικής

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Συμμετέχουμε ενεργά στην πορεία προς την διατηρησιμότητα. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων μας σε όλες τις ενέργειές μας, αρχίζοντας με την ανάπτυξη προϊόντων και τελειώνοντας με την ανακύκλωση και ανάκτηση των χρησιμοποιημένων υλικών και προϊόντων. Η Greif έχει μια συνεχή δέσμευση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που η επιχειρήση έχει στο περιβάλλον με μεθόδους που είναι κοινωνικά υπεύθυνες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και οικονομικά ορθές.

Μειώσαμε την ενεργειακή μας κατανάλωση σε επίπεδο εταιρείας κατά 10 τοις εκατό μεταξύ 2007 και 2010, κατακτώντας τον πρώτο στόχο της διατηρησιμότητάς μας. Έχουμε θέσει τον πήχη ακόμα ψηλότερα με την εισαγωγή ενός πιο φιλόδοξου, επόμενης γενιάς συνόλου στόχων.

Τηλέφωνο

210 5555527

Website Εταιρείας

http://www.greif.gr/

Επικοινωνία