Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Μία ομάδα οραματιστών  επιχειρηματιών, αναγνώρισε την επείγουσα ανάγκη για αξιόπιστες και επεκτάσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες θα μπορούσαν να ορίσουν την πορεία προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Ο φιλόδοξος αυτός στόχος έρχεται να πραγματοποιηθεί το 2006 και μεγαλώνει το 2008, με την κατασκευή του μεγαλύτερου εργοστασίου παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα.

Οδηγούμε την εταιρεία μας έχοντας μια αποστολή στο μυαλό: να αλλάξουμε τον κόσμο αναπτύσσοντας  μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που εξυπηρετεί τη σταθερότητα του περιβάλλοντος.

Επενδύουμε στο να παρέχουμε στους καταναλωτές ανώτερης ποιότητας καύσιμα. Οι στρατηγικά τοποθετημένες εγκαταστάσεις μας εξασφαλίζουν ότι παραδίδουμε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας με ασφάλεια και άνεση.

Κατηγορίες
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Εργοστάσιο: Κόρινθος

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Εφαρμόζουμε μόνο αποδεδειγμένη  τεχνολογία και συστήματα υψηλής απόδοσης για τη στήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων μας. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται κατέχει τις υψηλότερες προδιαγραφές με επιπλέον βοηθητικές μονάδες όπως αυτός του συστήματος ψύξης, της μονάδας παραγωγής ατμού και του μετασχηματιστή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε προσφέρει την ευελιξία χρήσης ποικιλίας ελαίων, φυτικών και μη, αλλά και χρησιμοποιημένων ελαίων.

Εστιάζουμε  στην τεχνολογία η οποία θα μπορεί να αυξήσει αποτελεσματικά τη δράση των βιοκαυσίμων προκειμένου να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα και τη χρήση ενέργειας.

Πιστοποιητικά
  • Πιστοποιητικό
    ISO 9001: 20015
Τηλέφωνο

210 6109 201

Website Εταιρείας

www.gfenergy.gr

Επικοινωνία