Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η Χαλυβουργία Ελλάδος είναι ελληνική χαλυβουργία η οποία εδρεύει στον Κηφισιά. Προέκυψε το 2006 από τη συγχώνευση 2 μεγάλων χαλυβουργιών την Ελληνική Χαλυβουργία ΑΕ και Χαλυβουργία Θεσσαλίας ΑΣΕΕ.

Η Χαλυβουργία Ελλάδος διαθέτει σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής προϊόντων χάλυβα υψηλών προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο, το Βελεστίνο και το Βόλο. Η εταιρία λειτουργεί δύο από τις πέντε πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στην Ελλάδα.

1938: Ιδρύεται η Ελληνική Χαλυβουργία, η πρώτη βιομηχανία χάλυβα στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας. Με σίδερα της Ελληνικής Χαλυβουργίας χτίζεται το ιστορικό οχυρό Ρούπελ στη Μακεδονία. Το 1951, η παραγωγική μονάδα της εταιρίας μεταφέρεται από το πρώτο εργοστάσιο της οδού Πειραιώς στην Αθήνα, σε νέο ιδιόκτητο βιομηχανικό χώρο στον Ασπρόπυργο Αττικής. Από τo 1986, με την εγκατάσταση υπερσύγχρονων μηχανημάτων παραγωγής πλεγμάτων, η Ελληνική Χαλυβουργία κατέχει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά πλέγματος.

1963: Ιδρύεται η Χαλυβουργία Βόλου. Το 1974 μετονομάζεται σε Χαλυβουργία Θεσσαλίας και ξεκινά η λειτουργία του εργοστασίου της στο Βελεστίνο. Διαγράφοντας μια σταθερά ανοδική πορεία και θέτοντας συνεχώς νέα πρότυπα κατασκευαστικής υπεροχής, η εταιρία συμμετέχει στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Με σίδερα της Χαλυβουργίας Θεσσαλίας κατασκευάζεται το μεγαλύτερο μέρος της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

2006: Οι δύο ιστορικές εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους και υπογράφουν με ένα νέο όνομα: Χαλυβουργία Ελλάδος. Συνοψίζοντας μια μεγάλη παράδοση πρωτοπορίας που γεφυρώνει τις εποχές, δημιουργείται μια ηγετική δύναμη με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Χώρες Δραστηριότητας

Ελλάδα

Προϊόντα

Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος ΕΧΘ

Πλέγματα ΕΧΘ

Πλέγματα Ειδικών Απαιτήσεων FitSteel

Έτοιμοι Κλωβοί ForSteel

Σύνθετοι κλωβοί ForSteelplus

Χονδρόσυρμα

Αριθμός Εργαζομένων

501-1000

Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Η Χαλυβουργία Ελλάδος διαθέτει σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες παραγωγής προϊόντων χάλυβα υψηλών προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο, το Βελεστίνο και το Βόλο. Η εταιρία λειτουργεί δύο από τις πέντε πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος στην Ελλάδα.

Εργοστάσιο Ασπρόπυργου
Οι εγκαταστάσεις του Ασπρόπυργου καλύπτουν 290.000 τ.μ. και διαθέτουν χαλυβουργείο, ελασματουργείο επιμήκων προϊόντων, εργοστάσιο παραγωγής πλεγμάτων, καθώς και στεγασμένες αποθήκες φύλαξης χαλύβων και πλεγμάτων.  Μετά από διαδοχικές αναβαθμίσεις του παραγωγικού εξοπλισμού και με νέες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε τελικά προϊόντα ξεπερνά τους 400.000 τόνους.

Χαλυβουργείο Βελεστίνου
Στις εγκαταστάσεις του Βελεστίνου, οι οποίες καλύπτουν 265.000 τ.μ., λειτουργεί το χαλυβουργείο της βιομηχανικής μονάδας του Βόλου.  Με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και τον πλήρη εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας σε ημιέτοιμο προϊόν (μπιγιέτα) ξεπερνά τους 700.000 τόνους.

Ελασματουργείο & Εργοστάσιο Πλεγμάτων Βόλου
Οι εγκαταστάσεις του Βόλου, συνολικής έκτασης 145.000 τ.μ., περιλαμβάνουν ελασματουργείο επιμήκων προϊόντων, εργοστάσιο παραγωγής πλεγμάτων και στεγασμένες αποθήκες φύλαξης χαλύβων και πλεγμάτων.  Από το 1963 η μονάδα του Βόλου επιτυγχάνει σταθερή αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Με την εγκατάσταση νέου ελασματουργείου και ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου πλεγμάτων, η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας σε τελικά προϊόντα ξεπερνά σήμερα τους 600.000 τόνους.

Παραγωγική Δυναμική

1700000 τόνους/ετησίως

Τηλέφωνο

210 6283 400

Website Εταιρείας

http://www.hlv.gr/

Επικοινωνία