Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι μια από τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες της Κύπρου, με αδιάλειπτη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικότητας και χρήσης φιλικών τεχνολογιών προς το περιβάλλον. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ως θεμελιώδεις αρχές, τη συνεχή ποιοτική βελτίωση των προϊόντων της, με σκοπό την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τον πελάτη, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τον δέοντα σεβασμό προς το περιβάλλον

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις της Τσιμεντοποιιας Βασιλικού βρίσκονται στη νότια ακτή της Κύπρου, 15 ναυτικά μίλια ανατολικά της Λεμεσού. Είναι βιομηχανικό λιμάνι για οχληρά φορτία, το οποίο χτίστηκε εξ ’ολοκλήρου από την Εταιρεία και από το 1984 λειτουργεί με συμφωνία μίσθωσης 50 χρόνων με την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Η λειτουργία και διαχείριση των λιμενικών εγκαταστάσεων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού.

Το λιμάνι αποτελείται από προβλήτες συνολικού μήκους 560 μέτρων και δραστηριοποιείται κυρίως στην εξαγωγή των προϊόντων της εταιρείας όπως κλίνκερ και τσιμέντο, καθώς και στην εισαγωγή πρώτων υλών και άλλων υλικών για τις ανάγκες της εταιρείας.

 

Επιπρόσθετα, από τις λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται χύδην φορτία τρίτων, σε συμφωνία με την Εταιρεία.

 

 

 

Αριθμός Χωρών Δραστηριότητας

2

Χώρες Δραστηριότητας

Ελλάδα, Κύπρος

Προϊόντα
  • Κλίνκερ ΟP (κατάλληλο για την παραγωγή απλού τσιμέντου Πόρτλαντ)
  • Κλίνκερ SR (χαμηλών αλκαλίων, ανθεκτικό στα θειικά)
  • Τσιμέντο Τύπου Ι
  • Τσιμέντο Τύπου ΙΙ
Βίντεο
Κατηγορίες
Αριθμός Εργαζομένων

201-500

Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Γραφεία:1Α Λεωφ. Κυριάκου Μάτση, Τ.Θ. 22281, 1519 Λευκωσία, Κύπρος

Ένα εργοστάσιο τσιμεντοποιίας περιοχή Βασιλικού στην Κύπρο

Βίντεο Παραγωγικής Διαδικασίας
Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Το κλίνκερ είναι η βασική, πρώτη ύλη για την παρασκευή κάθε τύπου τσιμέντου, καθώς είναι αυτό που του προσδίδει τις υδραυλικές ιδιότητες. Με την έψηση ενός μίγματος περίπου 80% ασβεστόλιθου και 20% αργίλου σε υψηλή θερμοκρασία, μέσω χημικών αντιδράσεων, δημιουργείται το κλίνκερ, που είναι σφαιροειδείς κόκκοι διαμέτρου 10-25χιλ. με υψηλή σκληρότητα. Η ποσότητα του κλίνκερ στο τσιμέντο μπορεί να μειωθεί προσθέτοντας εναλλακτικά υλικά, τα οποία αποκαλούνται πρόσθετα τσιμέντου.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού παράγει:

Κλίνκερ ΟP (κατάλληλο για την παραγωγή απλού τσιμέντου Πόρτλαντ)
Κλίνκερ SR (χαμηλών αλκαλίων, ανθεκτικό στα θειικά

 

Το τσιμέντο είναι ένα υδραυλικό, συνδετικό υλικό και κύριο συστατικό των σκυροδεμάτων και κονιαμάτων. Η λεπτή άλεση του κλίνκερ, μαζί με μικρή ποσότητα γύψου και προσθέτων υλικών, δημιουργεί το τσιμέντο.

Ανάλογα με τη σύνθεσή του (δηλαδή την περιεκτικότητα σε κλίνκερ και πρόσθετα υλικά) και τις αντοχές του (οι οποίες εξαρτώνται από τη σύνθεση και το βαθμό άλεσης), το τσιμέντο κατατάσσεται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 197-1 σε διάφορους τύπους.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού παράγει τσιμέντο Τύπου Ι & ΙΙ, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες της αγοράς.

 

Τηλέφωνο

+357 24 845 555

Website Εταιρείας

https://www.vassiliko.com

Επικοινωνία