Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» είναι μια Ελληνική εταιρεία που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της χώρας. Με μακρά ιστορική διαδρομή, που ξεκινά την δεκαετία του 1950, διαγράφει συνεχή ανοδική πορεία προσανατολισμένη πάντα στις βασικές αρχές και αξίες που έχουν τεθεί από τους ιδρυτές της.
Η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις της με ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Αξιοποιεί διαρκώς την αναγνωρισιμότητα της ποιότητας των προϊόντων της και τον δυναμισμό της, όπως επίσης και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Η οργάνωσή της επιτρέπει και εξασφαλίζει τη συνεχή επαφή με τη διεθνή αγορά και την άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες χρηματιστηριακές και φυσικές αγορές εμπορευμάτων παγκοσμίως. Ο σεβασμός των κανονισμών του διεθνούς εμπορίου σε όλο το φάσμα των διαδικασιών σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την συνέπεια που έχουν αποκτηθεί με την πάροδο των χρόνων καθιστούν την ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ σημαντική μονάδα εμπορίου. Σημαντική δραστηριότητα της εταιρείας είναι ακόμα και η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging), που πραγματοποιείται μέσω παραγώγων, όπως οι μελλοντικές συμφωνίες (forwards), συμβάσεις δικαιωμάτων προαιρέσεως (options) και προθεσμιακές συμβάσεις (futures).

Το έμπειρο και υψηλής τεχνογνωσίας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και οι σύγχρονες και στρατηγικά επιλεγμένες εγκαταστάσεις, αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας. Ιδιαίτερης όμως σημασίας είναι και η θέση των λιμενικών της εγκαταστάσεων για τις διάφορες εμπορικές και λειτουργικές δραστηριότητες. Τα παραπάνω στοιχεία ισχυροποιούν τη θέση της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ στον σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.

Προϊόντα

Πρωτεΐνες

 • Σογιάλευρο (44% πρωτεΐνη)
 • Σογιάλευρο υψηλών πρωτεϊνών (48% πρωτεΐνη)
 • Ηλιάλευρο
 • Κραμβάλευρο

Λίπη και Σπορέλαια

 • Σογιέλαιο (ακατέργαστο και ραφινέ)
 • Ηλιέλαιο (ακατέργαστο και ραφινέ)
 • Αραβοσιτέλαιο (ακατέργαστο και ραφινέ)
 • Κραμβέλαιο (ακατέργαστο και ραφινέ)
 • Βαμβακέλαιο (ακατέργαστο και ραφινέ)
 • Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του (ακατέργαστο και ραφινέ)

Δημητριακά

 • Σιτάρι μαλακό
 • Σιτάρι μαλακό ζωοτροφικό
 • Σιτάρι σκληρό
 • Καλαμπόκι
 • Κριθάρι
 • Βρώμη

Ελαιόλαδα

 • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
 • Ραφινέ Ελαιόλαδο
 • Ραφινέ Πυρηνέλαιο

Λοιπά Προϊόντα

 • Λιπαρά Οξέα Σπορελαιων
 • Λιπαρά Οξέα Ελαιολάδου
 • Λινέλαιο

 

Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής
 • 1 Μονάδα: Καλαμάκι Κορινθίας
 • 1 Μονάδα: Χρυσοχώρι Καβάλας
 • 1 Μονάδα: Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης
 • 1 Μονάδα: Κορμίστα Σερρών

 

 

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Η πρωτογενής αγροτική παραγωγή είναι απαραίτητη για την παραγωγή όλων των τελικών προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία, είτε πρόκειται για τρόφιμα, είτε για ζωοτροφές, είτε για προϊόντα τεχνικής χρήσης. Ο όμιλος της «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» για πάνω από 60 χρόνια υποστηρίζει την ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας. Με το δίκτυο των εγκαταστάσεων για την συγκομιδή ελαιούχων σπόρων και δημητριακών βοηθάει τους καλλιεργητές στον προγραμματισμό της παραγωγής, την ελαχιστοποίηση του κόστους και την αύξηση των αποδόσεων. Μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ βοηθά τους αγρότες να αποκομίσουν τα μέγιστα από τις καλλιέργειές τους.

Πιστοποιητικά
Τηλέφωνο

210 6384 400

Website Εταιρείας

www.soya-mills.gr

Επικοινωνία