Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Από το 1972 ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια έχει κατασκευάσει υποβρύχια καλώδια ισχύος με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), ελαστομερές (EPR) ή χάρτου, καθώς και υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών.

Ο Όμιλος έχει επεκτείνει την εγκατάσταση της θυγατρικής Fulgor μετατρέποντάς τη σε μία από τις πιο σύγχρονες προηγμένης τεχνολογίας εγκαταστάσεις παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης, στατικού και δυναμικού τύπου, εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος με μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), καθώς και εύκαμπτους υποθαλάσσιους σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σκοπός του Ομίλου είναι η συμμετοχή του σε εθνικά και διεθνή έργα «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) για υποβρύχιες - υποθαλάσσιες διασυνδέσεις με υποβρύχια καλώδια, υποθαλάσσιους σωλήνες, καθώς και παράκτια έργα.

Η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με τις συνεχείς επενδύσεις σε προηγμένο εξοπλισμό εξασφαλίζουν επίπεδα αποτελεσματικότητας και ποιότητας, τα οποία πληρούν τις αυστηρότητες των προδιαγραφών.
Τα καλώδια παράγονται σε μεγάλα συνεχή μήκη. Για κάθε τύπο καλωδίου ο Όμιλος έχει αναπτύξει συνδέσμους επισκευής, καθώς και συνδέσμους μετάβασης από τα υποβρύχια στα υπόγεια καλώδια και παρέχει εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συναρμολόγησή τους.

Για παράδοση μεγάλων μηκών, τα καλώδια φορτώνονται σε καλωδιακά πλοία μέσω ειδικής γραμμής φορτώσεως. Για μικρότερα μήκη τα καλώδια φορτώνονται σε στροφεία ή ειδικά ταψιά, ή καλάθια και αποστέλλονται απευθείας στην τοποθεσία των έργων.

Τα προϊόντα μας μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με διάφορα εθνικά ή/και διεθνή πρότυπα καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις –προδιαγραφές του πελάτη.

Προϊόντα
 • Υποβρύχια καλώδια
 • Υψηλής και υπερυψηλής τάσης AC/DC
 • Χαμηλής και μέσης τάσης
 • Οπτικών ινών
 • Σύνθετα ισχύος/οπτικά
 • Μέσης τάσης Χάρτου
 • Υποβρύχιοι σωλήνες πολυαιθυλενίου
 • Καλώδια τηλεπικοινωνιών χαλκού και οπτικών ινών
 • Καλώδια μεταφοράς δεδομένων
 • Σύρματα περιελίξεων
 • Αγωγοί και σύρματα
 • Ράβδοι Cu-Al και μονόκλωνοι αγωγοί
 • Πλαστικά και ελαστικά μίγματα
 • CPR
Βίντεο
Κατηγορίες
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής
 • 1 Εργοστάσιο καλωδίων ενέργειας και οπτικών ινών Ελληνικά Καλώδια: (Θήβα, Ελλάδα)
 • 1  Εργοστάσιο καλωδίων ενέργειας (υποβρύχιων και χερσαίων) καθώς και υποβρυχίων τηλεπικοινωνιών Fulgor: (Σουσσάκι Κορινθίας, Ελλάδα)
 • 1 Εργοστάσιο καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών Icme Ecab: (Βουκουρέστι, Ρουμανία)
 • 1 Εργοστάσιο συρμάτων περιελίξεων Ελληνικά Καλώδια: (Λιβαδειά, Ελλάδα)
 • 1 Εργοστάσιο μειγμάτων Ελληνικά Καλώδια: (Οινόφυτα, Ελλάδα)
 • 1 Εργοστάσιο Lesco O.O.D. : (Blagoevgrad, Bulgaria)
Παραγωγική Δυναμική

60.000 τόνοι ετησίως

Τηλέφωνο

210 6787 416

Website Εταιρείας

https://www.cablel.com/el/

Επικοινωνία