Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Ο Όμιλος Σιδενόρ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα αποτελώντας σήμερα τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η επιχειρηματική πορεία του Ομίλου Σιδενόρ ξεκίνησε το 1962 και σήμερα είναι ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος επιχειρήσεων με 36 θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες, εκ των οποίων οι 18 δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Οι παραγωγικές μονάδες του Ομίλου λειτουργούν στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Π.Γ.Δ.Μ. και στην Αυστραλία.

Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου αναβαθμίζονται και επεκτείνονται συνεχώς μέσα από ένα εκτεταμένο μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους πάνω από 860 εκ. ευρώ για την περίοδο 1998 – 2014.
Τα προϊόντα του Ομίλου Σιδενόρ καλύπτουν τις πιο απαιτητικές ανάγκες των πελατών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Βασικές προτεραιότητες του Ομίλου αποτελούν η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του, η έμφαση στην καινοτομία, οι επενδύσεις σε άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, η πελατοκεντρική προσέγγιση των δραστηριοτήτων του και η εξέλιξη των εργαζομένων του. Η τεχνολογική υπεροχή, σε επίπεδο παραγωγικής βάσης, σε συνδυασμό με το δίκτυο πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας, επιτρέπουν στον Όμιλο Σιδενόρ να διατηρεί την ηγετική θέση του στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα.

Προϊόντα
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Οπλισμού Σκυροδέματος SD
 • Ειδικοί Χάλυβες
 • Μορφοσίδηρος
 • Λαμαρίνες Θερμής Έλασης
 • Χονδρόσυρμα
 • Λάμες Boron
 • Προφίλ Στήριξης Στοών THN
 • Χαλύβδινες Μπάλες Άλεσης
 • Προϊόντα Σωληνουργίας
 • Προϊόντα Συρματουργίας
 • Προϊόντα Συγκόλλησης

 

Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής
 • Σιδενόρ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
 • Sovel A.E. (Αλμυρός Μαγνησίας, Ελλάδα)
 • Stomana Industry S.A. (Pernik, Βουλγαρία)
 • Dojran Steel Dooel (Nikolic, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας)
 • Ερλικόν ΑΒΕ (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
 • Domoplex Ltd (Λεμεσός, Κύπρος)
Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

H Σιδενόρ επιδιώκει τη διαρκή καινοτομία με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων που παράγει, των λύσεων που αναπτύσσει και των υπηρεσιών που παρέχει. Στο πλαίσιο αυτό, η Σιδενόρ επενδύει σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Τηλέφωνο

210-6787111

Website Εταιρείας

https://sidenor.gr/

Επικοινωνία