Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Ο μεγαλύτερος πρωτοβάθμιος συνεταιρισμός της χώρας στον κλάδο της πτηνοτροφίας.

Καθημερινά η ΠΙΝΔΟΣ γίνεται μια μεγάλη "οικογένεια" που αποτελεί σήμερα τον ηγέτη της Ελληνικής πτηνοτροφίας.

Το 1958, 7 αγρότες από τον Νομό Ιωαννίνων, με την παρότρυνση του Παγκόσμιου Συμβούλιου Εκκλησιών, αποφάσισαν να ασχοληθούν με την παραγωγή πουλερικών ως συμπλήρωμα στο εισόδημα τους.

Αυτή ήταν η αρχή για την ίδρυση του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, ενός συνεταιρισμού που έμελλε να σφραγίσει με το όνομά του την πορεία της ελληνικής πτηνοτροφίας. Και από τότε άλλαξαν πολλά.....τα 7 μέλη αυξήθηκαν σε περισσότερα από 500, οι 2 εργαζόμενοι ξεπερνούν πλέον τους 1.200, ενώ η παραγωγή των 5000 κοτόπουλων την εβδομάδα ανέρχεται σε 850.000 κοτόπουλα εβδομαδιαίως.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι που παραμένει σταθερό σε όλη αυτή τη μακρά πορεία: Η πίστη στο όραμα, στις αρχές και τις αξίες των ιδρυτών του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, ο οποίος σήμερα αποτελεί τον ηγέτη της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Αριθμός Χωρών Δραστηριότητας

7

Χώρες Δραστηριότητας

Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Τουρκία

Προϊόντα
 • Νωπά κοτόπουλα
 • Κατεψυγμένα κοτόπουλα
 • Έτοιμα ψημένα
 • Βιολογικής Εκτροφής
 • Ελεύθερης βοσκής
 • Αλλαντικά & Αυγά
 • Γύρος, Κιμάς & Πίτες
Βίντεο
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Η ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογικά εγκαταστάσεις, στον κλάδο της πτηνοτροφίας.

Όλες οι εγκαταστάσεις λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • 1.Πατρογονικούς πτηνοθαλάμους
 • 2.Πτηνοθαλάμους παχύνσεως
 • 3.Ειδικές φάρμες εκτροφής κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής
 • 4.Ειδικές φάρμες βιολογικής εκτροφής
Παραγωγική Δυναμική

Υπερσύγχρονο εργοστάσιο με οργανωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, ISO 22000:2018.
Ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, με οργανωμένο σύστημα διαχείρισης, συντήρησης εξοπλισμού και ποιοτικού ελέγχου, που βρίσκεται στην Πεδινή Ιωαννίνων. Το εργοστάσιο βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία και ανά ώρα παράγονται μέχρι 40 τόνοι έτοιμης ζωοτροφής, που διατίθεται άμεσα στους παραγωγούς είτε με ιδιόκτητα σιλοφόρα οχήματα του Συνεταιρισμού, είτε ενσακισμένη.

Έχει δυναμικότητα 40τόνους/ώρα με δύο γραμμές παραγωγής των 20 τόνους/ώρα. Η πρώτη γραμμή παραγωγής κατασκευάστηκε το 2001 και η δεύτερη το 2006. Αποτέλεσμα αυτών είναι η ετήσια παραγωγή να ξεπερνάει τους 220.000 τόνους.

Πιστοποιητικά
 • Πιστοποιητικό
  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005
 • Πιστοποιητικό ΙΙ
  ISO 22000
Τηλέφωνο

26510 57501

Website Εταιρείας

https://www.pindos-apsi.gr/

Επικοινωνία