Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1956 σε μισθωμένο χώρο συνολικού εμβαδού 500 τμ. περίπου. Ως βασικό αντικείμενο είχε την παραγωγή τσιμεντόλιθων και τσιμεντοσωλήνων. Η επιχείρηση εξελίχθηκε και συνέχισε να αναπτύσσεται δυναμικά έως και το έτος 1992 αγοράζοντας ιδιόκτητους χώρους συνολικής επιφανείας 3.000 τμ. περίπου αλλά και μηχανικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κάλυψη των παραγωγικών αναγκών, εμπλουτίζοντας την αγορά της Χίου με νέα προιόντα. Kατά το έτος 2000 αναβαθμίστηκε η επιχειρησιακή μονάδα για την κάλυψη των όλο και αυξανόμενων απαιτήσεων της αγοράς, αυξάνοντας τους ιδιόκτητους χώρους στα 11.500 τμ. και κατασκευάζοντας βιομηχανικές κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφανείας 1.150 τμ. και βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφανείας 250 τμ. περίπου, οι οποίες στεγάζουν τα γραφεία και τον εκθεσιακό χώρο του εργοστασίου.

Το εργοστάσιο εξοπλίστηκε με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό κορυφαίων οίκων του εξωτερικού   καθώς και μηχανήματα ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών αντοχής και ακριβείας παρέχοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς κατά τον ΕΛΟΤ.

Κατηγορίες
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Εργοστάσιο : Κοντάρι, Χίος

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Η πολυετής εμπειρία, η συνεχής αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η συνεχής μας προσπάθεια καταδεικνύουν τη δυνατότητα παραγωγής δεκάδων τσιμεντοπροϊόντων υψηλής ποιότητας για κάλυψη των απαιτούμενων αναγκών για δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Πιστοποιητικά
Τηλέφωνο

2271022073

Website Εταιρείας

http://www.kotischios.gr/index.php?l=el

Επικοινωνία