Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1972, θέτοντας τις βάσεις για ένα δυναμικό ξεκίνημα στον χώρο των εφαρμογών με βάση το αλουμίνιο και το συνθετικό πλαστικό πολυμερές (uPVC). Με σταθερά βήματα προόδου και με την εφαρμογή κορυφαίων προτύπων ποιότητα και ασφάλειας, ήδη από το 1992, η Θερμοπλαστική διαθέτει ποικιλία τύπων συνθετικών κουφωμάτων στην Ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στον κατασκευαστικό χώρο του αλουμινίου, σύμφωνα πάντα με τις πιο αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η θερμομονωτική, ηχομονωτική και λειτουργική συμπεριφορά των προϊόντων, αλλά και η υψηλή και διαχρονική αισθητική τους, τα καθιστούν γνωστά εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου, έχοντας ως πρώτους πρεσβευτές της φήμης τους τους πλήρως ικανοποιημένους πελάτες μας.

Βίντεο
Κατηγορίες
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Η ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. στεγάζεται σε ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 47.500 m2, οι οποίες βρίσκονται σε οικόπεδα συνολικής έκτασης 200 στρεμμάτων στον Αμυγδαλεώνα και το Πολύστυλο Καβάλας.

Βίντεο Παραγωγικής Διαδικασίας
Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Η εταιρεία, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης, εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας σε όλες τις διεργασίες της και, με τη βοήθεια του ανθρώπινου δυναμικού της, μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ή την επίλυσή τους.

Πιστοποιητικά
  • Πιστοποιητικό
    ISO 9001:2015
  • Πιστοποιητικό ΙΙ
    ISO 45001:2018
Τηλέφωνο

2510 391 706

Website Εταιρείας

thermoplastiki.gr

Επικοινωνία