Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Με παρουσία πλέον των 50 ετών στις Κατασκευές και τη Βιομηχανική Παραγωγή, δραστηριοποιούμαστε σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στους τομείς της Ενέργειας, των Υποδομών, του Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

Στον τομέα των έργων, ξεκινώντας το 1965 από τη βιομηχανία, ο όμιλος ΕΜΕΚ εξελίχθηκε αναλαμβάνοντας σημαντικά έργα σε Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής, Διυλιστήρια και Βαριά Βιομηχανία. Παράλληλα, εδραιώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους κατασκευαστές Χαλύβδινων Γεφυρών και Βιομηχανικών Κτιρίων στην Ελλάδα. Σήμερα, σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους παραπάνω τομείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στον τομέα της Βαριάς Βιομηχανικής παραγωγής, διαθέτουμε στον Ασπρόπυργο, μια από τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός καλύπτει κάθε ανάγκη για την καθετοποιημένη παραγωγή ακόμη και των πιο σύνθετων μηχανολογικών κατασκευών. Στο πελατολόγιο μας συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι όμιλοι της Ελλάδας και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Ηλεκτροπαραγωγής, Έργων ΑΠΕ, Διυλιστηρίων, Βαριάς Βιομηχανίας και Υποδομών.

Η ανάπτυξη του ομίλου βασίζεται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που περιλαμβάνει περισσότερους από 20 μηχανικούς και 150 άτομα διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.

Προϊόντα

Δραστηριότητες:

  • Πυλώνες για Ανεμογεννήτριες
  • Ενεργειακός και Πετρελαϊκός Τομέας
  • Βαριές Μηχανολογικές Κατασκευές
  • Ορυχεία & Μεταλλεία
  • Έργα Υποδομών & EPC
Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στην περιοχή του Ασπροπύργου πλησίον της Αττικής Οδού

Παραγωγική Δυναμική

20.000tn χάλυβα ετησίως

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Ενδεικτικά στοιχεία των εγκαταστάσεων και δυνατοτήτων παραγωγής μας:

Στεγασμένοι Χώροι 12.000m2 σε οικόπεδο 50.000m2
Παραγωγική Δυναμικότητα 20.000tn χάλυβα ετησίως
Ικανότητα κυλινδραρίσματος ελασμάτων πάχους 80mm σε πλάτος 3.000mm
Μηχανές Αυτόματης Συγκόλλησης Βυθιζόμενου Τόξου (Automatic SubmergedArcWelding).
Γερανογέφυρες για τη διαχείριση τμημάτων κατασκευών με βάρος μέχρι 80t
Υπερσύγχρονος Θάλαμος Αμμοβολής-Βαφής, ελεγχόμενης θερμοκρασίας/υγρασίας, με δυνατότητα βαφής κατασκευών με μήκος έως 35m.
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται στην περιοχή του Ασπροπύργου πλησίον της Αττικής Οδού, σε απόσταση 15χλμ από το λιμάνι του Πειραιά και 8χλμ. από το λιμάνι της Ελευσίνας. Η εγγύτητα των εγκαταστάσεων με βασικούς οδικούς άξονες και λιμένες διευκολύνει και βελτιστοποιεί το κόστος μεταφοράς των προϊόντων μας.

Πιστοποιητικά
Τηλέφωνο

210 5595084

Website Εταιρείας

www.emek.gr

Επικοινωνία