Περιγραφή Εταιρείας και Προϊόντων

Η ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταλλικής κατασκευής από το 1983 σε βιομηχανικά έργα βαρέων μεταλλικών κατασκευών όπως μεταλλικών κτιρίων με ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης – σχεδίασης - κατασκευής και ανέγερσης, μεταλλικών σκελετών Σταδίων, Εμπορικών Κέντρων, Logistics Centers, Πολυώροφων Μεταλλικών Κτιρίων, Προαστιακών Σταθμών, Σιλό, Δεξαμενών διαφόρων τύπων, Pipe Racks, αγωγών, γεφυρών.

Ιδιαίτερα έχουμε να επισημάνουμε ότι η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει Μηχανουργείο βαρέως τύπου, επανδρωμένο με Έμπειρο Τεχνικό Προσωπικό και CNC-Μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία είναι σε θέση να εξυπηρετούν Σύνθετες Κατασκευές Ενεργειακών Έργων.

Εργοστάσια - Μονάδες Παραγωγής

Το νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στην Β΄ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, εκτείνεται σε γήπεδο 62.100 m2, και διαθέτει συνολικά 24.300 m2 στεγασμένης επιφανείας, που περιλαμβάνει 2 αίθουσες διαστάσεων 25 m πλάτος X 250 m μήκος και 1 αίθουσα διαστάσεων 12 m πλάτος X 145m μήκος. Οι ανωτέρω αίθουσες είναι εξοπλισμένες με 35 γερανογέφυρες μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 20tons.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στην Α΄Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, σε γήπεδο 8.000 m² και με στεγασμένη επιφάνεια 5.000 m², που περιλαμβάνει αίθουσες πλάτους 24m, 20m και 17m. Οι ανωτέρω αίθουσες είναι εξοπλισμένες με 12 γερανογέφυρες μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 10tons.

Λίγα Λόγια για την Παραγωγή / την Τεχνική Οργάνωσή Μας

Συνολικά, τα εργοστάσια μας εξυπηρετούνται με 57 γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας (3.2tons-40tons). Οι εγκαταστάσεις μας, τόσο σε οικοπεδική έκταση όσο και σε στεγασμένο παραγωγικό χώρο, σε συνδυασμό με τον μηχανολογικό εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις του δικού σας έργου άμεσα και αποτελεσματικά.

Πιστοποιητικά
  • Πιστοποιητικό
    ISO 9001:2015
  • Πιστοποιητικό ΙΙ
    ISO 14001:201
  • Πιστοποιητικό ΙΙΙ
    OHSAS 18001:2007
Τηλέφωνο

24250-24220

Website Εταιρείας

www.vemekep.gr

Επικοινωνία